P1169338.jpg

Emanuela e Matteo

Cerimonia:  GIARDINO MONSIGNORE - MATTINATA

Ricevimento : GIARDINO MONSIGNORE - MATTINATA